Søndagslukket i sommer månederne. Vi ønsker Jer alle en god sommer.